Něco málo o nás...

Vyrábíme a prodáváme pod značkou: Blackthorn jewelry & diamonds.
Výroba exklusivních a design šperků, svatebních šatů, kabelek, peněženek,náramkových hodinek a doplňků.


Firma se převážně zabývá těžbou, nákupem a prodejem broušených i přírodních diamantů, minerálů a drahokamů. Disponujeme též vlastní brusírnou v Izraeli. Na své produkty vydáváme autorské a mezinárodní certifikáty.

Veškeré šperky s drahokamy jsou dodávány s mezinárodním certifikátem IGI,GIA,HRD,AIG,IGL dle druhu drahých kamenů.

 *Jsme členy Antverpské a Izraelské diamantové burzy a Antverpské diamantové banky*

*Vlastníme podíl v diamantových a zlatých dolech Konga a Tanzánii*

Počátkem roku 2019 došlo k rozdělení dceřiných společností, vypořádání podílů a založení nové Investiční společnosti Blackthorn Capitál Investment LTD se sídlem ve Velké Británii která nadále sdružuje několik firem v oblasti těžby, broušení a prodeje diamantů, výroby a prodeje šperků včetně modních doplňků.

Jsme řádně registrováni u puncovního úřadu EU a ČR.

Ocenění:

Mezinárodní ocenění VOD DUBAI NATIONAL JEWELLERY SHOW 2016

Mezinárodní ocenění VOD DUBAI NATIONAL JEWELLERY SHOW 2018 

Mezinárodní ocenění VOD DUBAI NATIONAL JEWELLERY SHOW 2019


Obchody:

CZ : Blackthorn jewelry - Diamond center, Nám.Přemysla Otakara II České Budějovice, 37001, Czech Republic. tel: +420 607 723 684

FRANCE : Jeanne Danjou et Rousselet, 15 Place du Pont Neuf, 75001 Paris, France. tel: +33 1 43 54 99 32

GB : Stephen Einhorn, 210 Upper St, London N1 1RL, GB. tel: 44 20 7359 4977

USA : Ernesto¨s Jewelry, 2350 Broadway, New York, NY 10024, tel: +1 212 7993422

                                         *********************

We produce and sell under the brand: Blackthorn jewelry & diamond.

Production of exclusive and design jewelry, wedding dresses, handbags, wallets, wristwatches and accessories.

The company also deals with the purchase and sale of ground and natural minerals and gems. We also have our own grinding shop. We issue author certificates for our products.

All jewelry with precious stones are supplied with international certificate IGI, GIA, HRD, AIG, IGL according to the type of precious stones.

* We are members of the Antwerp and Israeli Diamond Stock Exchange and the Antwerp Diamond Bank *

* We own a stake in the diamond mines of Congo and Tanzania *

At the beginning of 2019, the subsidiaries were split up, the shares were settled, and a new UK-based Blackthorn Capital Investment LTD was established. Which continues to associate several companies in the mining, grinding and sale of diamonds, production and sale of jewelry, including fashion accessories.

We are duly registered with the Assay Office of the EU and the Czech Republic.

Valuation:

International award VOD DUBAI NATIONAL JEWELERY SHOW 2016

International awards VOD DUBAI NATIONAL JEWELERY SHOW 2018

International awards VOD DUBAI NATIONAL JEWELERY SHOW 2019

Shops:

CZ: Blackthorn jewelry, Nám. Přememla Otakara, Ceske Budejovice, 37001, Czech Republic. phone: +420 607 723 684

FRANCE: Jeanne Danjou et Rousselet, 15th Place du Pont Neuf, 75001 Paris, France. Tel: +33 1 43 54 99 32

GB: Stephen Einhorn, 210 Upper St, London N1 1RL, GB. tel: 44 20 7359 4977

USA: Ernesto's Jewelry, 2350 Broadway, New York, NY 10024, tel: +1 212 7993422