Firemní dluhopisy ( zajištěný firemní dluhopis )

Tak jako každý rok nabízíme drobným investorům Naše firemní dluhopisy. Jako drobnou investici, dárek a podobně...
Počet vystavených dluhopisů pro rok 2021-2025 byl v celkové hodnotě 5.000.000 Kč
Hodnota prodejních dluhopisů malým investorům pro tento rok je stanovena na 100 x 10.000 Kč celkem za 1.000.000 Kč
Jedná se o zajištěné dluhopisy
Roční úročení 12%
Odkup dluhopisů zajištěn vždy s 12 měsíční výpovědní lhůtou
Přeprodej dluhopisů kupujícím na třetí osobu je povolen ( musí nám být oznámeno písemně )
Zakoupení a platba nejdéle do 30.12.2021
Úrok za rok 2021 bude převeden v lednu 2022
Na žádost investora před zaplacením poskytneme smlouvu o úpisu dluhopisů.
Preferujeme drobné investory
Veškeré informace po tel. 607723684 nebo e-mailem

10 000,00 Kč